Η Εργοθεραπεία εστιάζει στις αισθητηριακές λειτουργίες, στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της κίνησης, στις εκτελεστικές ικανότητες και τον συντονισμό, καθώς και στην οργάνωση και τη συγκέντρωση της προσοχής.

Κύριος στόχος αποτελεί η ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ώστε ο άνθρωπος να είναι λειτουργικός και σε θέση να οργανώσει και να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες που χρειάζεται στη ζωή του χωρίς πρόβλημα.

Με τα εργοθεραπευτικά προγράμματα του κέντρου Εξέλιξις αντιμετωπίζουμε κινητικές δυσκολίες, εστιάζουμε στη ρύθμιση των αισθητηριακών λειτουργιών και βελτιώνουμε τις δεξιότητες οργάνωσης, εστίασης και προσοχής. Επίσης, βελτιώνονται οι μηχανισμοί μάθησης και αυτοεξυπηρέτησης, καθώς ενισχύεται και η ψυχοσυναισθηματική ολοκλήρωση.

Εργοθεραπεία-Καλαμάτα-Εξέλιξις-Κέντρο-Ειδικής-Αγωγής-Υπηρεσίες
Εργοθεραπεία-Καλαμάτα-Εξέλιξις-Κέντρο-Ειδικής-Αγωγής-Υπηρεσίες

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε βελτιώνουν την εστίαση και τη διάρκεια της προσοχής, ενισχύουν το γνωστικό επίπεδο και τις διαδικασίες μάθησης, αυξάνουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ενεργοποιούν και ρυθμίζουν το παιδί σε πολλαπλά επίπεδα.

Επίσης αναπτύσσεται η στερεογνωσία, η διαδοχικότητα, η κατηγοριοποίηση αντικειμένων και ο χωροχρονικός προσανατολισμός, ενώ βελτιώνεται η αδρή και η λεπτή κινητικότητα, η ισορροπία, ο αμφίπλευρος συντονισμός, ο οπτικοκινητικός συντονισμός και η γραφοκίνηση.

Κάθε εργοθεραπευτικό πρόγραμμα του κέντρου Εξέλιξις περιλαμβάνει δραστηριότητες που χρησιμοποιούν το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού, μπάλες, κούνιες, στεφάνια, στρώματα και δοκούς ισορροπίας, κορδόνια, χάντρες, ψαλίδια, κηραμπογιές, δακτυλολογίες, πάζλ, εκπαιδευτικό υλικό και επιτραπέζια παιχνίδια, βελτιώνουμε τις δεξιότητες του κάθε παιδιού.

Παράλληλα καλλιεργούνται οι κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού, βοηθώντας στην υιοθέτηση λειτουργικών και κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών, καθώς και οργανώνεται η αυτοεξυπηρέτησή του εφόσον χρειάζεται και σε συνεργασία με τους γονείς.

Εργοθεραπεία-Καλαμάτα-Εξέλιξις-Κέντρο-Ειδικής-Αγωγής-Υπηρεσίες

Στην Εξέλιξις το θεραπευτικό πρόγραμμα δημιουργείται μετά από ολοκληρωμένη αξιολόγηση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού και βασίζεται στις πραγματικές του ανάγκες, δυνατότητες και ιδιαιτερότητες.

Στην Εξέλιξις κάθε παιδί που εντάσσεται σε ένα από τα θεραπευτικά μας προγράμματα, εποπτεύεται από ψυχολόγο ο οποίος παρακολουθεί συστηματικά την πορεία του και ενημερώνει τους γονείς μέσω τακτικών προγραμματισμένων συναντήσεων.

Συχνές ερωτήσεις.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Εργοθεραπεία και τις υπηρεσίες μας.

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αντιμετώπιση των δυσκολιών του ανθρώπου σε διάφορους αναπτυξιακούς τομείς, όπως π.χ. στον αισθητικο-αντιληπτικό, τον κινητικό, τον κοινωνικό, τον γνωσιακό, κλπ.

Κύριος στόχος της Εργοθεραπείας είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου, ούτως ώστε ο άνθρωπος να είναι αφενός λειτουργικός και αφετέρου ικανός να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες που χρειάζεται στη ζωή του. Επίσης η Εργοθεραπεία λειτουργεί προληπτικά όσον αφορά στη μη εμφάνιση μελλοντικών δυσκολιών ή διαταραχών.

Ένα παιδί χρειάζεται Εργοθεραπεία όταν αντιμετωπίζει δυσχέρειες ή ελλείψεις σε έναν ή περισσότερους αναπτυξιακούς τομείς, όπως για παράδειγμα στην κίνησή του, στον συντονισμό των χεριών ή των ποδιών του, στην ικανότητα αντίληψης, επεξεργασίας και αφομοίωσης των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, στις κοινωνικές του δεξιότητες και στην κοινωνικοποίησή του, στην αυτοεξυπηρέτησή του, κλπ.

Όταν ένα παιδί μοιάζει αδύναμο, είναι αδέξιο, πέφτει εύκολα ή σκοντάφτει συχνά, δυσκολεύεται στην κίνησή του στο χώρο, έχει δυσνόητη ομιλία ή προβληματική άρθρωση, αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση, έχει έντονη ευαισθησία σε οσμές, γεύσεις, ήχους ή αγγίγματα, δυσκολεύεται να φτιάξει πάζλ ή να χρησιμοποιήσει ψαλίδι, έχει κακό γραφικό χαρακτήρα, δυσκολεύεται να ζωγραφίσει, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε μία δραστηριότητα και είναι υπερκινητικό ή είναι πολύ ήσυχο, παθητικό και αποτραβηγμένο, δυσκολεύεται να συμμετάσχει σε ομαδικά παιχνίδια με άλλα παιδιά, τότε υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το παιδί χρειάζεται εργοθεραπευτική υποστήριξη.

Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι ένα παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες σε κάποιον αναπτυξιακό τομέα, θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με κάποιον Ειδικό Ψυχικής Υγείας (Ψυχολόγο, Παιδοψυχίατρο, Αναπτυξιολόγο, Νευρολόγο ή Εργοθεραπευτή).

Αυτός θα αναλάβει να εξετάσει το παιδί, να εντοπίσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του χρησιμοποιώντας ειδικές αξιολογητικές διαδικασίες και στη συνέχεια να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα θεραπευτικών παρεμβάσεων, εφόσον απαιτείται.

Στόχος ενός εργοθεραπευτικού προγράμματος είναι αφενός να οδηγήσει στην αποκατάσταση των κινητικών δυσκολιών, των αισθητηριακών ελλείψεων και δυσλειτουργιών και των προβλημάτων κοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού και αφετέρου να ενισχύσει και να βελτιώσει τις διαδικασίες μάθησης, αυτοεξυπηρέτησης και ψυχοσυναισθηματικής ολοκλήρωσης.

Σε ένα εργοθεραπευτικό πρόγραμμα εντάσσονται δραστηριότητες που αναπτύσσουν την εστίαση και τη διάρκεια της προσοχής του παιδιού, που ενισχύουν το γνωσιακό επίπεδο και τις γνωστικές του διαδικασίες (μάθηση, μνήμη), που βελτιώνουν την αισθητηριακή του επεξεργασία και που υποστηρίζουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Επίσης περιλαμβάνονται δραστηριότητες που προάγουν την στερεογνωσία, τη διαδοχικότητα, την κατηγοριοποίηση αντικειμένων και τον χωροχρονικό προσανατολισμό, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και βελτιώνεται η αδρή και η λεπτή κινητικότητα, η ισορροπία, ο αμφίπλευρος συντονισμός, ο οπτικοκινητικός συντονισμός και η γραφοκινητικότητα. Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται εργοθεραπευτικά μέσω δραστηριοτήτων που προσομοιάζουν το παιχνίδι. Πολλές φορές γίνεται χρήση μπάλας, κούνιας, κορύνων, στεφανιών, δοκών ισορροπίας, στρωμάτων, κορδονιών, χαντρών, ψαλιδιών, χαρτιών, κηρομπογιών, δακτυλομπογιών και άλλων γραφικών μέσων.

Επίσης γίνεται στοχευμένη χρήση παζλ, εκπαιδευτικού υλικού και επιτραπέζιων παιχνιδιών, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού. Τέλος μέσω ενός εργοθεραπευτικού προγράμματος καλλιεργούνται οι κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού σε δυαδικές και ομαδικές σχέσεις και οργανώνεται η αυτοεξυπηρέτησή του (ντύσιμο, σίτιση, προσωπική υγιεινή, χρήση τουαλέτας) σε συνεργασία με τους γονείς.

Συνήθως ένα εργοθεραπευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω δύο (2) εβδομαδιαίων συνεδριών, διάρκειας 45’ η κάθε μία. Σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις βαρύτερων παθήσεων, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σε τρεις (3) ή και περισσότερες συνεδρίες.

Η συνολική διάρκεια ενός προγράμματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, με κυριότερους τη βαρύτητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται, την ηλικία του παιδιού, το επίπεδο των αντιληπτικών του δυνατοτήτων, καθώς και τη αποδοχή, συμμετοχή και την υποστήριξη των γονέων στο ίδιο το πρόγραμμα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όσο νωρίτερα υπάρξει ένταξη ενός παιδιού με δυσχέρειες ή ελλείψεις σε ένα εργοθεραπευτικό πρόγραμμα, τόσο αποτελεσματικότερη γίνεται η αντιμετώπισή τους, μια και αφενός δεν διακινδυνεύεται η εδραίωση των προβλημάτων και αφετέρου εξαλείφεται η πιθανότητα μετεξέλιξής τους σε άλλες μορφές μαθησιακών, γνωσιακών, ψυχοσυναισθηματικών και άλλων προβλημάτων και διαταραχών.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις μοιάζουν πολύ με τις συνηθισμένες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, ατομικού ή ομαδικού παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι πρόκειται για αντίστοιχες δράσεις.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αν και η δημιουργική απασχόληση, το εκπαιδευτικό παιχνίδι, η συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες, το κουκλοθέατρο, τα διαφόρων ειδών προγράμματα και προσεγγίσεις, κλπ., καθώς και γενικά κάθε πλαισιομένη ενασχόληση λειτουργεί ενισχυτικά στην ομαλή ανάπτυξη και ωρίμανση κάθε παιδιού, αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ένα επιστημονικό θεραπευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά με συγκεκριμένες δυσκολίες.

Ένα εργοθεραπευτικό πρόγραμμα μέσω κατάλληλα επιλεγμένων και εξειδικευμένων δραστηριοτήτων, στοχεύει στην ενεργοποίηση εγκεφαλικών κέντρων, την ανάπτυξη μυικών ομάδων και την αισθητηριακή και ψυχοσυναισθηματική ολοκλήρωση, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται εστιασμένη βελτίωση και αποκατάσταση των δυσχερειών και των ελλείψεων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις που εντοπίζονται αισθητικο-αντιληπτικές, κινητικές, κοινωνικές ή γνωσιακές δυσχέρειες σε ένα παιδί, αυτές συνοδεύονται και από καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι αρκετά σύνηθες να απαιτείται επιπλέον η ένταξη του παιδιού σε ένα λογοθεραπευτικό πρόγραμμα, καθώς και να υπάρχει συνολική εποπτεία των θεραπευτικών παρεμβάσεων από έναν ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο ή αναπτυξιολόγο.

Ανάλογα με τις ανάγκες, όσο πιο ολοκληρωμένο, διεπιστημονικό και πολύπλευρο είναι ένα θεραπευτικό πλαίσιο, τόσο πιο συντονισμένες είναι οι θεραπευτικές παρεμβάσεις και κατά συνέπεια τόσο αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους, προς όφελος του παιδιού και της οικογένειάς του.

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Είμαστε δίπλα σας για να διερευνήσουμε μαζί και να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία του σας προβληματίζει και σας ταλαιπωρεί.

Περισσότερες υπηρεσίες.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Λογοθεραπεία

Πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των μορφών διαταραχών του λόγου, της φωνής, της ομιλίας, της σίτισης και της επικοινωνίας.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Ειδική διαπαιδαγώγηση

Αντιμετώπιση δυσλεξίας, δυσορθογραφίας, δυσαριθμησίας και όλων των μαθησιακών δυσκολιών, με στόχο την ομαλή ένταξη και λειτουργία του παιδιού στη μαθησιακή διαδικασία και το σχολικό πλαίσιο.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Ψυχοθεραπεία

Ψυχολογική υποστήριξη, αντιμετώπιση ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών, βελτίωση της επίγνωσης, αλλαγές στον τρόπο σκέψης, την προσέγγιση της ζωής και την καθημερινότητα.