Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση εστιάζει σε παιδιά με μαθησιακά προβλήματα και ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, έχοντας ως στόχο την ενσωμάτωσή τους είτε στο σχολικό πλαίσιο, είτε στα ατομικά προγράμματα μάθησης.

Μέσω της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης υποστηρίζονται μαθητές με Γενικές ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσαναγνωσία, Δυσπραξία), με Νοητική υστέρηση (οριακή, ελαφριά, μέτρια, σοβαρή, βαριά), με Διαταραχές της συγκέντρωσης/ προσοχής ΔΕΠ-Υ ή με Αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. Αυτισμός ή διάφορα Σύνδρομα).

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται μέσω εξειδικευμένου ατομικού μαθησιακού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει ειδικές δραστηριότητες και ασκήσεις προσαρμοσμένες στα προβλήματα και τις ανάγκες και έχει ως στόχο την αποκατάσταση των αδυναμιών και την επιτυχημένη λειτουργία του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο.

Ειδική-Διαπαιδαγώγηση-Καλαμάτα-Εξέλιξις-Κέντρο-Ειδικής-Αγωγής-Υπηρεσίες
Ειδική Διαπαιδαγώγηση Καλαμάτα - Εξέλιξις - Κωνσταντίνος Σπαράγγης

Ένα τυπικό πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης χρησιμοποιεί εκτενώς τη σχολική ύλη, κάνοντας χρήση σχολικών βιβλίων και συγγραμμάτων. Ωστόσο δεν στοχεύει στην προετοιμασία του παιδιού για την επόμενη σχολική ημέρα, αλλά εστιάζει στην αποκατάσταση των μαθησιακών μηχανισμών σε δομικό επίπεδο, βελτιώνοντας τις δεξιότητες πρόσληψης και επεξεργασίας της πληροφορίας, επίλυσης προβλημάτων και αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, ένα πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας, τη βελτίωση της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας, την ενίσχυση της λογικο-μαθηματικής σκέψης και των αντιληπτικών ικανοτήτων (π.χ. μνήμη), τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, την εκμάθηση συντακτικών και γραμματικών κανόνων, την εφαρμογή τεχνικών για την κατανόηση κειμένου και ανάπτυξης γραπτού λόγου, την εκμάθηση στρατηγικών για τη μελέτη των μαθημάτων του σχολείου και την ψυχολογική υποστήριξη παιδιού, με στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

Στην Εξέλιξις το θεραπευτικό πρόγραμμα δημιουργείται μετά από ολοκληρωμένη αξιολόγηση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού και βασίζεται στις πραγματικές του ανάγκες, δυνατότητες και ιδιαιτερότητες.

Στην Εξέλιξις κάθε παιδί που εντάσσεται σε ένα από τα θεραπευτικά μας προγράμματα, εποπτεύεται από ψυχολόγο ο οποίος παρακολουθεί συστηματικά την πορεία του και ενημερώνει τους γονείς μέσω τακτικών προγραμματισμένων συναντήσεων.

Συχνές ερωτήσεις.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Ειδική Διαπαιδαγώγηση και τις υπηρεσίες μας.

Με τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες εννοούμε ένα σύνολο δυσχερειών που αφορούν στην ομιλία, τη γραφή, την αντίληψη, την κίνηση και κυρίως τους μηχανισμούς μάθησης και επίλυσης προβλημάτων και σχετίζονται με την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των ερεθισμάτων και πληροφοριών που προέρχονται από το περιβάλλον. Ειδικά στους μαθητές, ως Μαθησιακές Δυσκολίες εννοούνται οι δυσχέρειες που παρουσιάζει ο μαθητής να ακολουθήσει με επιτυχία το ρυθμό της τάξης του σε έναν ή περισσότερους τομείς.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυσλειτουργιών που επιβαρύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Οι κυριότερες μορφές Μαθησιακών Δυσκολιών είναι η Δυσλεξία, η Δυσορθρογραφία, η Δυσαναγνωσία, η Δυσαριθμησία, η Δυσγραφία και η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.

Είναι αρκετά σύνηθες η ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών να συνοδεύεται από συμπεριφορές του παιδιού που φαινομενικά δεν έχουν σχέση με την ύπαρξη των δυσκολιών αυτών. Για παράδειγμα, οι δυσχέρειες στη συγκέντρωση προσοχής και στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, η υπερκινητικότητα, το κλείσιμο στον εαυτό, οι κυκλοθυμίες, η συστηματική αδιαφορία για το διάβασμα, η αδιαφορία για πιθανή δυσαρέσκεια του γονέα ή του εκπαιδευτικού, οι παραπτωματικές συμπεριφορές (ψέματα, αντιγραφή, κλπ.), η αδεξιότητα, τα προβλήματα στην αυτοεξυπηρέτηση, οι δυσκολίες στην οργάνωση της μνήμης και στην ανάκληση πληροφοριών, τα προβλήματα στην αρίθμηση, η χαμηλή αυτοπεποίθηση αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι ένα παιδί αντιμετωπίζει Μαθησιακές Δυσκολίες.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζονται στο πλήρες φάσμα τους κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια (Δημοτικό). Ωστόσο η διάγνωσή τους μπορεί να γίνει αρκετά νωρίτερα, στα προσχολικά χρόνια. Όσο νωρίτερα υπάρξει ακριβής διάγνωση και το παιδί ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά επιτυχίας.

Οι αιτίες εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών βασίζονται στους εξής τέσσερεις (4) τομείς:

  1. Κληρονομικότητα
  2. Περιβαλλοντικοί παράγοντες
  3. Αναπτυξιολογικές δυσκολίες του παιδιού
  4. Ψυχοσυναισθηματικό προφίλ του παιδιού

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να οφείλονται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των τομέων αυτών.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που φροντίζουν να παρέχουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για την κάθε ηλικία, μεριμνώντας παράλληλα και για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, δεν φέρουν καμία ευθύνη για την εμφάνιση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Ωστόσο, είναι αρκετά σύνηθες το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον μέσω χειρισμών και αντιμετωπίσεων που δεν βοηθούν στην ορθή διαχείριση των δυσκολιών, εν αγνοία του να επιβαρύνει τα συμπτώματα.

Ο θυμός, η απόρριψη, η ακύρωση, η αυστηρότητα, οι υψηλές απαιτήσεις, οι συναισθηματικές πιέσεις, η περιθωριοποίηση, κλπ. μπορούν να διογκώσουν και να μεγεθύνουν τα προβλήματα. Αντιθέτως, η διαπίστωση των δυσκολιών, η αποδοχή τους και η συστηματική συνεργασία με τον Λογοθεραπευτή, τον Εργοθεραπευτή ή/και τον Ειδικό Παιδαγωγό που θα αναλάβει το παιδί, μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην εξέλιξη του παιδιού.

Κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Είναι γεγονός όμως ότι οι βαθύτερες αιτίες για τους οποίες ένα παιδί εμφανίζει Μαθησιακές Δυσκολίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν από κάποιον μη ειδικό, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

Με αυτόν τον τρόπο διακινδυνεύεται αφενός οι δυσκολίες να εδραιωθούν στο παιδί και να πάρουν μόνιμο χαρακτήρα και αφετέρου να μετεξελιχθούν σε άλλες μορφές προβλημάτων και δυσχερειών σε συναισθηματικό, επικοινωνιακό, σχολικό ή και κοινωνικό επίπεδο. Όσος περισσότερος χρόνος χάνεται, τόσο δυσκολότερη και μακροχρόνια γίνεται η αποκατάσταση των προβλημάτων και τόσο μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση προκαλείται στην οικογένεια.

Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι ένα παιδί εμφανίζει ή θα εμφανίσει Μαθησιακές Δυσκολίες, θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με κάποιον Ειδικό Ψυχικής Υγείας (Ψυχολόγο, Παιδοψυχίατρο, Αναπτυξιολόγο, Νευρολόγο, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή). Μέσω ειδικής διαδικασίας διάγνωσης και αξιολόγησης ο Ειδικός θα αναλάβει αφενός να εντοπίσει τις πιθανές δυσκολίες που εμφανίζει το παιδί και αφετέρου να οργανώσει το τρόπο δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών, οι αρμόδιοι ειδικοί είναι οι Λογοθεραπευτές, οι Εργοθεραπευτές και οι Ειδικοί Παιδαγωγοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να υπάρξουν παρεμβάσεις από συνδυασμό των ειδικοτήτων αυτών (π.χ. Λογοθεραπευτή και Εργοθεραπευτή), καθώς επίσης και να υπάρχει εποπτικός ρόλος από Ψυχολόγο, Παιδοψυχίατρο ή Αναπτυξιολόγο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει ακριβής διάγνωση των δυσχερειών που αντιμετωπίζει το παιδί, να εντοπιστούν οι βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων και στη συνέχεια να οργανωθεί ένα εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο απόλυτα στο παιδί και στις δυνάμεις του.

Είναι πολύ σημαντικό οι ειδικοί να συνεργάζονται ομαλά και να είναι απόλυτα σύντονοι, ούτως ώστε να υπάρχει κοινή μεθοδολογία και σύμπνοια και τελικά οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές προς όφελος του παιδιού.

Ναι, αν και ο όρος που χρησιμοποιούμε είναι αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Το παιδί μαθαίνει αφενός να αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και αφετέρου να τις ξεπερνά μέσω εναλλακτικών τρόπων, έτσι ώστε τελικά να μπορεί να ακολουθήσει ομαλά τη μαθησιακή του διαδικασία.

Είναι πολύ σημαντικό οι ειδικοί να συνεργάζονται ομαλά και να είναι απόλυτα σύντονοι, ούτως ώστε να υπάρχει κοινή μεθοδολογία και σύμπνοια και τελικά οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές προς όφελος του παιδιού.

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Είμαστε δίπλα σας για να διερευνήσουμε μαζί και να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία του σας προβληματίζει και σας ταλαιπωρεί.

Περισσότερες υπηρεσίες.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Λογοθεραπεία

Πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των μορφών διαταραχών του λόγου, της φωνής, της ομιλίας, της σίτισης και της επικοινωνίας.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Εργοθεραπεία

Αντιμετώπιση δυσκολιών και ελλείψεων σε τομείς όπως αισθήσεις, αντίληψη, λεπτή και αδρή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός, οργάνωση, σχεδιασμός, συγκέντρωση και αυτοεξυπηρέτηση.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Ψυχοθεραπεία

Ψυχολογική υποστήριξη, αντιμετώπιση ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών, βελτίωση της επίγνωσης, αλλαγές στον τρόπο σκέψης, την προσέγγιση της ζωής και την καθημερινότητα.